Mirror Admin

crucial information
hungarian version


What is the Mirror Admin?

Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background