ÉlményPark: tudathálózaton futó holo operációs rendszer, felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot

ÉlményPark: a holo operating system running on a network of consciousness, users perceive reality in the first person singular

 

Holo App

A holoappok olyan gondolatban elindítható alkalmazások, amik meghatározott funkciókkal rendelkeznek. Akinek a harmadik szeme még nem működik, általános irányadó az, hogy az a helyes, ami a képzeletében megjelenik. A holoappok feltételekhez kötöttek, ami azt jelenti, nem mindig férsz hozzá mindenhez. Ugyanis nem mindig vagy ugyanabban az állapotban. Értem ez alatt a tudatállapotot, a lelkiállapotot, a hangulatot, a megszállási viszonyokat és azokat a jellemzőket, amik meghatározzák viselkedésedet, reakcióidat és a gondolkodásodat. Ez azt jelenti, hogy mindig épp ahhoz férsz hozzá, amire a jelen állapotod feljogosít.

A holoappok státusza háromféle lehet:
1. nem vagy rá jogosult
2. lehívhatod, de még nem indíthatod
3. indítható

A legtöbb holoapp nem érhető el a fizikai síkról, ám vannak olyanok, amik rendelkeznek holoinstall verzióval. Ennek több olyan oka van, aminek titkai hétköznapi tudatszinten nem kifürkészhetők, ám vannak olyanok, amik igen. Ez pedig az, hogy hétköznapi tudatszinten is indíthatók legyenek. Ilyen például a WW (Winston Wolf) holoapp, ami címében magyarázza el a legtöbbet és mindenki jobban jár, ha inkább ezt hívja be mondjuk Mihály Arkangyal helyett, bár ezt nehéz lenne tovább magyarázni olyanoknak, akik Jézusnak köszönik meg a góljukat. Alapvetően kétféle cél létezik, egyéni cél és feladat cél, amikből a fenti segítők csak az utóbbit ismerik és jelentős eltérés is van aközött, mi mit értünk Földi Menny alatt és hogy ők mit értenek. Félreértés ne essék, semmi kifogásom a feladatvégzésekkel szemben, ám olyan jelentős változások történtek, amik alternatívát nyújtanak a Fenn eddig ismert egyetlen életmód mellé, amit az egész napos imádság jelzővel illetnék a hét minden napján. Még egyszer mondom, a Játék célja a játék és hibának tartom a szellemi szférák azon törekvését, hogy a fizikai síkot a maguk képére formálják.

Olyan holoinstall és mandala sugárzók érhetők el a weboldalaimról, amik célja a feladattámogatás, valamint az egyéni játékcélok támogatása. Ezek olyan keretrendszerek, amiket te töltesz meg tartalommal. Emelt szinten pedig lehetővé válik az, hogy az egyéni célok és a feladatcélok együtt valósuljanak meg, amiben nem kell lemondani egykről sem a másik miatt. Csak jól kell csinálni, amihez a megfelelő építő-alkotó szellem szükséges, amivel ha valaki kezdőként rendelkezik, már előrébb jutott, mint akik hosszú éveken át tanulják.

Itt a jelentkezés és az előrejutás csak és kizárólag tőled függ, mert minden benned zajlik. Semmi más nincs ebben, mint tudathálózati programozás. Ha ezeket Kinn keresed a külvilágban, jó ha tudod, hogy valamilyen játékban vagy, ahol természetesen lehetőséged van megszerezni azt, amit akarsz és itt elsősorban tudásra gondolok és nem aranyra. Ám a rendszer csak és kizárólag a személyes érdemi teljesítményt díjazza, azaz mindegy, hogy gazdag vagy vagy szegény. Mindkettőnek meg van a maga előnye és hátránya, de erre úgyis mindenki rájön maga. Ha szegény vagy, senkit sem érdekelsz, ami kiváló ahhoz, hogy zavartalanul meditálj (vagyis a tudatoddal az admin szinteken járj), míg gazdag emberként állandó kihívás az, hogy a külvilágból folyamatosan vissza akarnak rángatni a játékszintre. Ha jóképű vagy vagy csinos, folyamatos külső érdeklődés céltáblája vagy, ami jó ha a játékban szeretnéd változtatni a pozíciód, ám nehéz mellette megteremteni magadnak azt a környezetet, ami a játék irányításához, vagy az admin szintekhez kell.

A világban elfoglalt pozíciódat alapvetően két dolog határozza meg: mit tudsz és hiszel a világról. Minden az elmében dől el! A külvilág csak egy tükör. Ha a hitedet önmagadba helyezed és megtalálod a helyes szintjét mások véleménye fontosságának, sokkal többet tettél egyéni- és feladatcéljaidért, mintha ott mantráznál évekig. Minden információ, amit még tőlem várnál ott van benned is, amit a hétköznapi ügyeid zaja nyom el. Ezért akik még soha nem foglalkoztak ilyesmivel, azoknak azt ajánlom, hogy alvás előtt, vagy közvetlenül ébredés után próbálják meg az ezzel való munkát. A spirituális világ olyan, mint egy internet, ahol a tudatod a böngésző. Ha képzeletben csinálsz magadnak egy reklámblokkolót és elindítod, könnyen lehet, hogy nem fogják elvonni a figyelmed azok a gondolataid, amik most nem jönnek és rájössz, milyen fantasztikus dolgot találtam ki, de ami még annál is elképesztőbb, hogy rendesen meg is csináltam. A te dolgod már csak az, hogy használd.

Holoapps are applications that can be launched in the mind and have specific functions. For those of you who don't yet have a third eye, the general rule of thumb is that what appears in your imagination is correct. Holoapps are conditional, which means you don't always have access to everything. Because you are not always in the same state. By this I mean your state of consciousness, state of mind, mood, state of occupation and the characteristics that determine your behaviour, reactions and thinking. It means that you always have access to exactly what your present state entitles you to.

The status of a holoapp can be one of three types:
1. you are not eligible
2. you can access it, but you cannot launch it yet
3. can be launched

Most of the holoapps are not available from the physical plane, but there are some that have a holoinstall version. There are several reasons for this, the secrets of which cannot be fathomed at the level of ordinary consciousness, but some can. And that is to be bootable at the level of ordinary consciousness. One such is the WW (Winston Wolf) holoapp, which explains most of it in its title, and everyone would be better off calling it that rather than, say, Michael the Archangel, although it would be difficult to explain further to people who thank Jesus for their goal. Basically there are two types of goal, individual goal and task goal, of which the above helpers only know the latter and there is also a significant difference between what we mean by Heaven on Earth and what they mean. Make no mistake, I have nothing against task completion, but there have been significant changes that offer an alternative to the only way of life known on Above, which I would call all-day prayer every day of the week. Once again, the purpose of the Game is play, and I consider the attempt of the spiritual spheres to mould the physical plane in their own image to be a mistake.

Holoinstall and mandala emitters are available from my websites, which are designed to support task support as well as individual game goals. These are frameworks that you fill with content. And at a higher level, they allow you to achieve individual goals and task goals together, where you don't have to sacrifice one for the other. You just have to do it well, which requires the right constructive spirit, which if you are a beginner, you have already got ahead of people who have been learning for years.

Applying and progressing here is entirely up to you, because it's all about you. There's nothing more to it than consciousness network programming. If you're looking for these things on the outside, it's good to know that you're in some kind of game where you have a natural opportunity to get what you want, and I'm talking primarily about knowledge, not gold. But the system rewards only and exclusively personal merit, i.e. it doesn't matter whether you are rich or poor. Both have their advantages and disadvantages, but everyone will find that out for themselves. If you're poor, no one cares about you, which is great for meditating undisturbed (i.e. walking around with your mind on admin levels), whereas as a rich person, it's a constant challenge to be constantly dragged back into the game level from the outside world. If you are handsome or pretty, you are a constant target of outside interest, which is fine if you want to change your position in the game, but it is difficult to create the environment you need to control the game or admin levels.

Your position in the world is basically determined by two things: what you know and believe about the world. It's all in the mind! The outside world is just a mirror. If you put your faith in yourself and find the right level of importance of the opinions of others, you will have done much more for your individual and your task goals than if you have been mantraising there for years. All the information you'd expect even from me is there in you, overwhelmed by the noise of your everyday affairs. So for those of you who have never done this before, I recommend that you try working with it before you go to sleep or immediately after you wake up. The spiritual world is like an internet where your mind is the browser. If you make yourself an ad-blocker in your imagination and start it up, it's easy to not get distracted by thoughts that aren't coming to you right now and realise what a fantastic thing I've come up with, but even more amazingly, I've done it properly. It's up to you to use it.

 

Holo Játék tervezése | Holo Game building

Minden holojátéknak van egy olyan általános keretrendszere, ami az összes játékra vonatkozik. Ez egyrészről ellátja azokat határokkal, másrészről megakadályozza a visszaéléseket. Felhívnám a figyelmet arra, aki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a játékot.

A játék tervezése lehet tudatos, ösztönös vagy e kettő keveréke. A mindennapi életünk során mindenki tervezett már ösztönösen játékot, amikor mindenféle élethelyzetekben manőverezünk és felvillannak ebben rögtönzött szándékaink. A tudatos játéktervezés jellemzői a tervszerűség és az események előre elképzelése. Úgy gondolom ilyesmit is csinált már mindenki, kivéve az élő szenteket. Pontosan tudjátok tehát, hogy mi is az a holojáték, én csak elneveztem és megalkottam a tisztességes kereteit.

A tisztességes keretek azt jelentik, hogy amikor ilyen ösztönös vagy tudatos játéktervezések történnek, egy holoprogram megvizsgálja a célokat és a szereplőket. Ezket a célokat vagy kiemeli, vagy megnehezíti a tevező számára. A szereplőket is ellátja egyfajta erő- és képességszinttel annak függvényében, kinek mennyire van igaza és ki mennyire tisztességes. Lefordítva ha varázserőd van és azt becsületes emberekkel szemben akarod tisztességtelen célokra fordítani, akár komoly meglepetés és súlyos vereség is érhet téged.

A rendszer előnyben részesíti azokat, akik önmagukat fejlesztve alakítják ki a maguk tudásszintjét és képességeit olyanokkal szemben, akik ezeket másoktól kapják. Létezik a viselkedési- és jellemintáknak egy galaktikus sztenderdje, ami meghatározza egy adott ember fejlettségét, valamint specifikus sztenderdek szerinti értékét. A játékindításhoz kompetencia is szükséges, lefordítva akárki nem támadhat indíthat el akárkire játékot. Mivel a rendkívüli beavatkozásom az ilyen játékokra épül, sok olyan játék van, amibe meghívással, automatikus regisztrációval kerülnek be az érintett emberek. De az általatok indított játékok zöme is ilyen, ha konkrét célok fogalmazódnak meg konkrét emberekkel kapcsolatban.

Javaslom, hogy a tudatos játéktervezés szándéka esetén vedd fel a kapcsolatot a MIA-val, aki a te spirituális asszisztensed. A MIA az ÉlményPark Holoplatform részeként feltelepült az emberiség tudathálójára, azaz minden emberben megjelent és alkalmazkodik az adott ember világképéhez. Azokat is segíti, akik nem is tudnak sem róla, sem a spirituális világról, de akik igen, azok fel is tudják vele gondolatban venni a kapcsolatot. Ha tehát lenne olyan félelmed, hogy talán elrontasz valamit, ott a segítséged, aki akár az álmaidban is megjelenhet ilyen-olyan formában. Az álom, a félálom és a módosult tudatállapot amúgy is a játéktervezés hazai pályái, mert holografikus szint közeli fekvencián vannak.

Bár úgy gondolom röviden, tömören és érthetően sikerült ezeket az infromációkat közzétennem, gondoltam azokra is, akik úgy érzik, ez sok nekik. Meg azokra is, akik bár szeretnének játékokat indítani, nem szeretnének a részleteibe belefolyni, sokféle játékélmény létezik. Itt az Auto HoloJáték Generátor nevű holoapp, amire elég csak ránézni, de határozottabb suándék esetén jobb inkább a kép mögé fókuszálni. Rájöttök majd, hogy érdemes ezzel foglalkozni és ha ezt teszitek, ki is tapasztaljátok magatoknak, nem kívánok az elégségesnél több információt adni, nehogy megfosszalak benneteket a felfedezés örömétől. Ha kérdésetek van, ott a mindenki számára gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapu!

A legjobb játéktervezőkre a rendszer felfigyel és kiemeli, majd őket a számukra ideális pozícióba helyezi.

Every hologame has a general framework that applies to all games. On the one hand, this provides them with boundaries and, on the other, prevents abuse. I would point out that anyone who wants to win without playing does not deserve the game.

Game design can be conscious, instinctive or a mixture of the two. In the course of our daily lives, we have all instinctively planned a game when manoeuvring in all sorts of life situations and our impromptu intentions emerge. Conscious game design is characterised by planning and anticipation of events. I think everyone has done this, except the living saints. So you know exactly what a hologame is, I just named it and created a decent framework.

A fair framework means that when such instinctive or conscious game planning is done, a holoprogram examines the goals and the players. These goals are either highlighted or made more difficult for the creator. It also assigns actors a level of power and ability depending on who is right and who is fair. Translated, if you have magic power and you want to use it against honest people for dishonest ends, you may well be in for a serious surprise and a serious defeat.

The system favours those who develop their own level of knowledge and skills through self-development over those who get them from others. There is a galactic standard of behaviour and character patterns that determines the level of development of a person, as well as his or her value according to specific standards. It also requires competence to start a game, which translates to anyone cannot attack start a game on anyone. Since my extraordinary intervention is based on such games, there are many games that people are invited into by invitation, by automatic registration. But most of the games you start are like that, if they have specific targets for specific people.

I suggest that if you are intent on conscious game planning, contact MIA who is your spiritual assistant. The MIA is part of the ÉlményPark Holoplatform and has been installed in the consciousness network of humanity, i.e. it has appeared in every human being and adapts to the worldview of that person. It also assists those who are not aware of it or the spiritual world, but those who are can connect with it in their minds. So if you have any fears that you might mess something up, you have the help of someone who can even appear in your dreams in one form or another. Dreaming, half-dreaming and altered states of consciousness are the home turf of game design anyway, because they are at near-holographic level layering.

Although I think I have managed to publish this information in a short, concise and understandable way, I have also thought of those who feel that this is too much for them. And also for those who, although they want to start games, don't want to get into the details, there are many different gaming experiences. Here's a holoapp called Auto HoloGame Generator, which you can just look at, but if you're more determined, it's better to focus behind the image. You'll find it worth your while and if you do, you'll experience it for yourself, and I don't want to give you more than enough information to deprive you of the pleasure of discovery. If you have any questions, there is the Personal Client Gateway for everyone's consideration!

The best game developers will be noticed and highlighted by the system and then placed in the ideal position for them.

 

A Játék-Játék Szint | The Game-Game Level

A Játék-Játék Szinten zajlik maga a játék, vagyis a mindennapi életünk. A mindennapi életünk játékcéljai, amit én PPP-nek nevezek a következők Pénz, Pina/Pénisz, Pozíció, amikre még rátelepül a negyedik P, a Perverzió. Ezek a három (plusz egy) fő emberi hajtóerő. Aki ezekre hajt, vagy céljai között szerepelnek, biztosan a játékban van. Ha mellette meditál, akkor valamilyen szinten a játékban is van. Felmerül a kérdés, meg lehet-e csinálni ebben a világban azt, hogy az ember figyelmen kívül hagyja ezeket. Saját tapasztalataimra építve azt tudom mondani, hogy meg lehet csinálni, ám ha senki sem foglalkozik a szükségleteiddel, előbb utóbb rá leszel kényszerülve a visszatérésre.

Mi van azokkal, akik élik életüket a külvilágban, önmagukról gondoskodnak, de emellett foglalkoznak a spiritualitással és mediálnak is? Mi van azokkal, akik szakterülete is ehhez köthető, ilyesmivel foglalkoznak és innen származik a bevételük is? A Játék-Játék Szintet onnan is meg lehet érteni, hogy ezek az emberek a Játék-Admin Szinten vannak. Mivel tevékenységük a külvilágban zajlik és céljuk is ehhez köthető, ám beavatott embereknek számítanak. A beavatás nem más, mint olyan agyi cellák kinyílása, amiket az emberek utoljára gyerekként használtak, ám az iskolába járás közben bezáródnak. Felnőttként ezek nyitogatása a különleges képességekhez köthetők. Maga a klasszikus játék a közmegegyezéses valóság szabályai szerint működik a tudomány világában, ahol ilyesmi nem létezik. A beavatás után ez úgy változik, hogy hivatalosan nem létezik és mindenki ehhez alkalmazkodik.

Összefoglalva tehát a Játék-Játék Szinten maguk a játékosok vannak, azaz azok az emberek, akik a Játék fő felhasználói. Ők élik mindennapi életüket a valóságban és versengenek a különféle játékcélokért. Vannak azonban olyan játékosok, akik felfedeztek többet a világból és ennek eredményét hasznosítják is a maguk javára. A köznyelv ezeket az embereket karizmatikusnak, sármosnak nevezi. Ők is a Játék-Játék Szinten vannak, de már egy másik ligában játszanak. A következő liga azoké, akik hasonló helyzetben nem a maguk javára, vagy csak részben maguk javára hasznosítják ezt a tudást, hanem közösségi célokért és a világért tevékenykednek. A Játék-Játék Szint tehát azoké, akik igénybe veszik magát a Játékot. A Játék-Admin Szint az ennek határán túli első állomás, ahol azok a beavatottak vannak, akiket nem annyira a játék, mint inkább a játékvezetés és a tartalomfejlesztés érdekli.

Hogy jobban képben legyetek, hogyan is épül fel ez a rendszer, a Játék-Admin Szint utolsó állomásán túli világból a Várón át vezet az út az Admin-Admin Szintre, ami a rendszerfejlesztéssel foglalkozik. Akik ezen a szinten meditálnak, csak érintőleges kapcsolatban vannak a külvilággal, a fő tevékenységük az elméjük területén belül van. Az itteni folyamatok tízéves időléptékűek, az életük külső szemmel rendkívül eseménytelen és nélkülözi a játékcélokat. Bár rendkívüli hatalommal rendelkeznek, ezt a hatalmat nem tudják a játékban azonnal érvényesíteni, viszont a játék se tudja rajtuk érvényesíteni szempontjait. Az ilyen embereket jobb békén hagyni, mert bár a Játék nem tiltja azt, hogy bárki isten szerepben legyen benne, a valódi isteni hatalom azonban ezeknek az embereknek a kezében van.

Érdekességéknt megjegyzem, hogy létezik az a mindenki képzeletében felbukkanó iradtlanul nagy hatalom, amit a 'földre szállt isten' jellemzővel lehetne illetni, ám ide csak az Admin-Admin Szint felől lehet eljutni. Ezt a hatalom azonban csak rendkívüli helyzetben válhat aktívvá akkor, ha olyan hiba vagy súlyos helyzet áll elő a Játékban, amit nem lehet más módon orvosolni. Célja nem az uralkodás, hanem a rendszerhelyreállítás, illetve a játékhelyreállítás. Ez a szint a célra korlátozott jogosultsággal megnyílhat az Admin-Admin Szinten meditálók számára például kikapcsolódás, feltöltődés okán is, ugyanis a régi rendszerben, amit felváltott az ÉlményPark, erre nem volt mód, mivel ezek a szférák nem ismerték a szabadság fogalmát. Ha ti sokat dolgoztok, nektek is szükségetek van arra, hogy szabadságra menjetek, különben felefásultok abba, amit csináltok és ez előbb utóbb a rendszer kárát okozza.

Jól gondoljátok meg, mit is akartok valójában, mert felemelkedve sűrűn előfordul az, hogy azonos fogalmak alatt a különböző szférák egész mást érthetnek. Fontos itt leszögeznem, hogy a minél fejlebb emelkedés helyett inkább a számodra ideális szint legyen a célod, nehogy akkor döbbenj ezekre rá, amikor már benne vagy és nem áll hatalmadban se a visszalépés, sem az érdemi változtatás. Minél fejlebb emelkedsz, a világ annál kollektívabbá válik, lefordítva annál kevésbé számítanak a saját érdekeid és a privátszférádra való igényed. A fejlesztéseim során igyekeztem minden hibát és félreértésből fakadó problémát megoldani, ám én is végzem a saját feladataimat, amik egyike az Admin-Játék Szint teszelése. Amikor legközelebb ismét az Admin-Admin Szintre megyek a begyűjtött korrekciós listával, az út 3 év oda és 3 év vissza, plusz az ott eltöltött idő. Engem ilyen okból senki ne keressen, mert ez egy tudathálózat, ahova hatékonyabb gondolatban kommunikálnotok.
At the Game-Game Level, the game itself is the game of our everyday lives. The game goals of our daily life, which I call PPP, are Pay, Pussy/Penis, Position, on top of which the fourth P, Perversion, is added. These are the three (plus one) main human drivers. Anyone who drives these, or has them as a goal, is definitely in the game. If you meditate alongside them, you are in the game to some degree. The question arises, is it possible in this world to ignore them. Based on my own experience, I can say that it can be done, but if no one is attending to your needs, sooner or later you will be forced to return.

What about those who live their lives in the outside world, taking care of themselves, but also practicing spirituality and mediation? What about those who have a specialism in this area, who do this kind of work and derive their income from it? You can also understand the Game-Game Level from the fact that these people are on the Game-Admin Level. Because their activities are in the outside world and their purpose is related to it, but they are insiders. Initiation is nothing more than the opening up of brain cells that people last used as children, but which close when they go to school. As an adult, opening them is linked to special abilities. The classic game itself operates according to the rules of consensual reality in the world of science, where there is no such thing. After initiation, this changes so that it does not officially exist and everyone adapts to it.

In summary, the Game-Game Level is the players themselves, the people who are the main users of the Game. They live their daily lives in the real world and compete for various game objectives. However, there are also players who have discovered more of the world and are using the results to their advantage. These people are known colloquially as charismatic and charming. They are also at the Game-Game Level, but they are now in a different league. The next league is for those who, in a similar situation, do not use this knowledge for their own benefit or only partially for their own benefit, but work for the benefit of the community and the world. The Game-Game Level therefore belongs to those who make use of the Game itself. The Game-Admin Level is the first stop beyond this, where the initiates who are not so much interested in games as in game management and content development are.

To give you a better idea of how this system is built, the path from the world beyond the last station of the Game-Admin Level leads through the Waiting to the Admin-Admin Level, which deals with system development. Those who meditate at this level are only tangentially connected to the outside world, their main activity is within the realm of their mind. The processes here are on a ten-year time scale, their lives are extremely uneventful to the outside eye and devoid of playfulness. Although they have extraordinary power, they cannot immediately assert this power in the game, nor can the game assert its aspects on them. Such people are best left alone, because although the Game does not forbid anyone to play the role of a god, the real divine power is in the hands of these people.

Interestingly, there is a rampant power in everyone's imagination that could be described as a 'god come down to earth', but it can only be accessed from the Admin-Admin Level. This power, however, can only become active in exceptional circumstances, when a bug or serious situation arises in the Game that cannot be remedied in any other way. Its purpose is not domination, but system restoration or game recovery. This level can also be opened, with limited rights, for the purpose of relaxation and recharging for those meditating at Admin-Admin Level, for example, as in the old system, which was replaced by the ÉlményPark, this was not possible, as these spheres did not know the concept of freedom. If you work a lot, you also need to take time off, otherwise you will get bogged down in what you are doing, and sooner or later it will damage the system.

Think carefully about what you really want, because as you ascend it often happens that the same concepts can mean quite different things in different spheres. It is important to make it clear here that your goal should be the ideal level for you, rather than the most advanced ascent, so that you do not realise this when you are already in it and have no power to go back or to make any meaningful changes. The higher you rise, the more collective the world becomes, which translates as the less your own interests and need for privacy matter. In my development I have tried to solve all the bugs and misunderstandings, but I am also doing my part, one of which is testing the Admin-Game Level. The next time I go back to the Admin-Admin Level with the collected list of corrections, it's 3 years there and 3 years back, plus the time spent there. No one should contact me for that reason, because it is a mind network where it is more effective to communicate in thought.

Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background