Olvasni


Read


Nem az írás mellett meditálok, hanem a meditációim mellett írok
I do not meditate while I write, I write while I meditate"Olyan szerencsés helyre és korba születtem, amiben el tudtam kerülni a csecsemőkori megkeresztelkedést és az egyházi befolyást. Ám azzal se lehetne engem megvádolni, hogy a csak a tudomány szempontjai szerint kutatok. Bár nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, arra sincs, hogy nem létezik és ez az igazi tudományos szemlélet. Legelső kérdés az, hogy kit vagy mit tekintünk istennek. Ez a jelenlegi világunkban azt jelentené, hogy a vallás által definiált istenképre kellene bizonyítékot találni, ám ha körbenézünk a világban, sok eltérő istenképű vallást találunk, sőt három egyistent. Mivel a vallásoknak komoly befolyásuk van mind a politikára, mind a társadalmainkra, arra kevés a remény, hogy bárki beállna egy olyan független istenkutatás mögé, aki nevét adná annak független eredményeihez. Így ez a kutatás is odaáll a hasonló, forráshiánnyal küzdő független kutatások mellé a perifériára, ám ha az eredményei igazak, elmondhatom, hogy sokat tettem a világért."
"I was born into a fortunate place and age where I was able to avoid infant baptism and church influence. But neither could I be accused of researching only from a scientific point of view. While there is no evidence that god exists, there is also no evidence that he does not exist and that is the true scientific approach. The first question is who or what is considered a god. In our current world, this would mean finding evidence for the image of God as defined by religion, but if you look around the world, you will find many different religions with different images of God, and even three monotheistic ones. Because religions have a strong influence on both politics and our societies, there is little hope that anyone would get behind an independent study of God who would give his or her name to its independent results. So this research is relegated to the periphery alongside similar independent research that lacks resources, but if its results are true, I can say that I have done a lot for the world."
Csinálni


Do it


Tájékozódni


To find out more
Hol érdemes kezdeni

Where to startAki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background